Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Angående mediaoppslag om at overvektige kan sette seg på liste for covid-19 vaksinen

23. november 2020

Vi har etter et VG oppslag den 23/11 fått mange henvendelser om å sette seg på venteliste for covid-19 vaksine.

Vi har registrert at Bukholm, Nakstad og Høie mfl. i media har oppfordret befolkningen til å registrere seg for en coronavaksine hos fastlegen.

Vi har ingen vaksine tilgjengelig, og vi vet ikke når en vaksine kan være klar, og videre vet vi ikke hvem som skal ha ansvaret for vaksineringen. Det er følgelig ingen liste å sette seg opp på enda.

Det er kommunalt ansvar å sørge for vaksinering av kommunens befolkning.

Hvor, når og organisert på hvilken måte covid-19 vaksinering skal foregå er fra kommunens side ikke avklart enda.

Bruk av munnbind ved besøk på legesenteret. Ikke kom uavklart på senteret ved luftveissymptomer/feber!

10. november 2020

Det er spå nyåret 2021 oppbluss av Covid-19 smitte i Norge og også i Trondheim. Kommunen har in bruk av munført påbud om munnbind i offentlig rom for å bremse smittespredning. 

I tråd med nasjonal veiledning og kommunalt påbud ber vi alle våre pasienter om å benytte munnbind ved besøk på legesenteret, holde en meters avstand til andre og bruke håndsprit regelmessig og alltid etter kontakt med overflater. 

Dersom du har luftveissymptomer og/eller feber skal du IKKE komme inn på legesenteret, men ta kontakt for videokonsultasjon med din lege først!

Du får ved symptomer/uavklart coronasituasjon og behov for legevurdering, tilbud om snarlig videokonsultasjon med lege, som vil vurdere behovet for videre tiltak.

Altså har du feber og luftveissymptomer skal du alltid vurderes av lege på videokonsultasjon først, ifht. behov for undersøkelse under smittevernstiltak på luftveisklinikken eller andre tiltak.

Alle behov for fremmøte på legesenteret må avtales med helsesekretær. Du må avtale tidspunkt for fremmøte. Det gjelder levering av prøver, prøvetakning på laboratoriet, sårskift, fjerning av sting, spørmål osv. Vi må til enhver tid vite hvem som er på legesenteret dersom det skulle bli behov for smitteoppsporing.

Stor pågang på telefon og sms under coronapandemien høsten 2020

27. oktober 2020

Vi ber om forståelse for at vi opplever svært stor pågang på legesenteret i høst under pandemien.

Vi besvarer alle telefoner og sms og reseptforespørsler så raskt som mulig.

Spesielt mandag og tirsdag er det svært stor pågang hos oss og vi svarer alltid ut etter beste evne, så raskt som mulig.

Vi ber dere ikke ringe eller sende sms til legesenteret for å ettespørre forespørsler fra samme dag. Vi jobber så raskt det lar seg gjøre. Slike etterspørsler/purringer skaper merarbeide for helsepersonell og bidrar til enda lengre besvarelsestid for alle.

Resepter signeres av legen innen to dager etter forespørsel er mottatt her. Legene signerer som regel samme dag, men i svært hektiske perioder lar det seg ikke alltid gjøre. Send derfor reseptforespørsler i tide før du er tom og ikke samme dag du trenger det. Dette gjelder ikke avhengighetsskapende faste medisiner, der det er spesiell avlate med legen. De signeres kun på datoer som avtalt individuelt med egen lege.

Influensavaksinering av risikogrupper starter 22/10-20, etter timeavtale.

1. september 2020

Influensavaksinen for høst 2020 er levert her den 21. oktober 2020 og vi har startet vaksinering fortløpende. Du må i år avtale tid til vaksinering!

Vi starter influensavaksinering 22/10-20 av KUN risikogrupper.

Følgende personer inngår i det vi omtaler som risikogruppene og anbefales influensavaksine på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom:

* Alle over 65 år

* Beboere i sykehjem og omsorgsboliger

* Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme (BMI>40).

* Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell.

Det vil i år, grunnet Covid-19 pandemien, bli nødvendig å avtale tidspunkt for vaksinering, slik at vi får fordelt vaksinene hensiktsmessig, at vi unngår for mange personer på legesenteret samtidig, og kan gjøre nødvendig smitteoppsporing ved evt. behov.

Ta kontakt for å avtale tidspunkt for vaksinering av deg via telefon eller på sms bestilling. Vaksinering foregår etter kl 12.30.

Videokonsultasjon på ettermiddag/kveld under covid-19 epidemien

10. april 2020

OBS! Online timebestilling gjelder kun for videokonsultasjoner!

For å begrense smitte ønsker vi å gjennomføre konsultasjoner på video, så fremt det er mulig. Av samme årsak vil vi jobbe til noe ulike tider, og enkelte leger vil under coronaepidemien tilby videokonsultasjoner på ettermiddag/kveld og helg. 

Egenandelstillegg for videokonsultasjon etter kl 16 og helg/helligdager er 102,- kr mer enn for dagtid hverdager 8-16.

For å booke videokonsultasjon har du flere valg:

 • Benytte vår "online bestilling" her via denne hjemmesiden
 • Sende sms etter kl. 15 dagen før du ønsker tid til videokonsultasjon
 • Ringe oss i vår åpningstid og avtale tid med en av våre helsesekretærer

For å kontakte din lege for videokonsultasjon, til tidspunktet du har avtalt, er adressen:

 

https://mathesongardenlegesenter.confrere.com/

 

Din fastlege er selvfølgelig her for deg for andre problemstillinger enn Covid-19

22. mars 2020

Ved mathesongården har vi i hht. myndigehtenes krav på kort tid lagt om driften ved senteret. Vi utfører nå i all hovedsak videokonsultasjoner, men dersom det er behov for fysisk fremmøte og undersøkelse hos oss får du, etter en legevurdering på video, selvfølgelig det.

Alle som ønsker vurdering av lege skal først ha en videokonsultasjon for å drøfte problemtilling og se hva vi kan løse uten fysisk oppmøte ved legesenteret.

Din fastlege som kjenner deg og din sykehistorie har de beste muligheter til å hjelpe deg via vidokonsultasjon eller evt. via telefon.

Mange kan blir syke med  alminnelige sesongbetingede infeksjoner eller få sykdom/plager som ikke er relatert til Corona epidemien. Vi har med omlagt drift økt kapasiteten slik at du skal få den hjelpen du trenger, uansett årsak/problemstilling, også i denne annerledes tiden vi står i. 

Det er viktig du tar kontakt med oss, dersom du har behov for det, uansett problemstilling/årsak.

Covid-19 - Risikogrupper

18. mars 2020

Risikogrupper for mer alvorlig sykdomsforløp ved Coronainfeksjon er (Fhi.no):

 • Eldre personer (over 65 år)
 • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
 • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig coronavirus-sykdom (covid-19).

 

Spesielle råd til risikogruppene:

 • Hold deg hjemme så mye som mulig
 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Begrens offentlig transport dersom det er mulig
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp
 • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe
 • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), begrens samværet
 • Arbeidstakere i risikogrupper bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for hjemmekontor og tilrettelegging for videokonferanser

Vi er tilgjengelige alle dager for samtale ved bekymring, spørsmål eller behov for rådgivning for deg i din individuelle situasjon.

Ta kontakt med legesenteret for å avtale videokonsultasjon og samtale med din fastlege.

Sykemelding er mulig per video i en periode fra 16/3-2020

18. mars 2020

Myndighetene tillater under Covid-19 utbruddet/Corona epidemien at sykemeldingsbehov kan vurderes av lege via videokonsultasjon. Dette gjøres som smittevernstiltak for å bremse spredningen av virus i befolkningen. Ta kontakt for videokonsultasjon hos oss alle dager, ved behov.

Bestill tidspunkt for videokonsultasjon via vårt sms system, ring en av våre helsesekretærer eller benytt deg av drop-in funksjon via Conferere.

Videokonsultasjoner under Covid-19 (Corona) utbrudd

18. mars 2020

Det er annerledes tider for alle nå.

Ved legesenteret følger vi myndighetenes anbefalinger og flytter fra mandag 16/3 alle konsultasjoner og oppfølgninger , som lar seg gjøre, over på videokonsultasjon.

Der det er et spørsmål om behov for fysisk oppmøte og undersøkelser på legesenteret skal du først ha en videokonsultasjon med din fastlege, eller evt. en av de andre legene her, for å vurdere om oppmøte er nødvendig eller ikke.

Følg linken under for å komme i kontakt med legen din via videokonsultasjon;

https://mathesongardenlegesenter.confrere.com

Under corona-epidemien er det kun mulig å booke på nett for videokonsultasjoner, ikke legetimer med fremmøte. Det må etter video, ved behov, avtales individuelt med din fastlege.

Vi etterstreber å hjelpe alle så godt vi kan.

All akutt livsnødvendig hjelp skal bli utført som før. Ikke nøl med å ta kontakt med oss per telefon eller via videokonsultasjon (se under).

Alle dager fra 8.30 er leger tilgjengelig her for deg for videokonsultasjon. Send sms, på samme måte som du vanligvis bestiller legetime, for å bestille videokonsultasjon eller ring til en av våre helsesekretærer. Du kan også logge deg på og benytte drop-in, ved å logge deg på til din fastlege.

OBS. Regler relatert til coronautbrudd ved luftveissymptomer, tungpust, halssmerter og feber

10. mars 2020

Vi har mange gamle og kronisk syke som besøker legesenteret daglig. Dette er pasienter som er i faresone for å bli alvorlig syke av Coronavirus. Derfor har vi inntil videre innført følgende regler:

1. Ingen med forkjølelsessymptomer (feber, sår hals, hoste eller tungpust) skal møte på legesenteret før de har snakket med lege på telefon eller video. Dette gjelder også dersom du kommer for en annen problemstilling enn forkjølelse.

2. Ingen med med mistenkt Coronasmitte hos seg selv eller i omgivelsene sine skal komme til legesenteret.

3. Ingen som har vært i områder med vedvarende smitte, som definert av Forkehelseinstituttet (se fhi.no), skal møte på legesenteret.

Hvis du er i tvil - RING FØRST!

Vi ber innstendig om at reglene i solidaritet med utsatte grupper overholdes!

Bringer du Corona smitte på legesenteret vil helsepersonell og hele legesenteret risikere å settes i karantene. Da kan vi ikke hjelpe dere, pasientene våre, når dere trenger det!

Ingen booking av internettimer per 11/3-20 pga. Coronavirus situasjonen

10. mars 2020

Den 10/3-20 har vi midlertidig lukket funksjonen for å booking av timer på internett.

Mathesongården legesenter har iverksatt dette tiltaket, for bedre å kunne kontrollere hvilke pasienter som kan komme til legesenteret vårt og hvilke som IKKE skal komme hit, men i stedet skal ha kontakt med sin fastlege på videokonsultasjon eller evt. unntaksvis per telefon.

Dette er tiltak som gjøres for å hindre at potensielt mulige Corona smittede pasienter kommer på legesenteret for undersøkelse.

IKKE møt opp på legesenteret dersom du har mistanke om mulig Coronasmitte. Ring hit eller 116 117 til Legevakten.

Informasjon ang. Coronavirus

3. mars 2020

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruruset på fhi.no og helsenorge.no.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for coronasmitte på 81555015.

Dersom du tror du er smittet, RING fastlegekontoret du er tilknyttet eller ta kontakt med legekontoret elektronisk via helserespons. IKKE møt opp på legesenter eller legevakt. Du kan få videokonsultasjon med din lege dersom du tror du er smittet.

Hvis du ikke får tak i fastlegekontoret ring legevakt på 116117.

 

Ny betalingsløsning per 2/3-20

2. mars 2020

Per 2/3-20 har vi byttet betalingsløsning. Du kan betale med kort eller få giro på betalings automat slik som tidligere, men du kan ikke lengre benytte kontant betaling på våre maskiner.

CORONAVIRUS - Kan du være smittet?

7. februar 2020

Har du vært i  fastlands-Kina (gjelder ikke Hong Kong, Macau og Taiwan), Iran, Sør-Korea og de italienske regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna,  Veneto og Østerrike; Tiroli løpet av de siste 14 dagene?

ELLER har vært i nærkontakt med en person som har fått påvist Coronavirus?

OG

har symptomer på luftveisinfeksjon, feber, hoste, sår hals eller pustevansker ;

- ring: 73870480

- eller ring: 116 117

IKKE KOM INN PÅ LEGESENTERET FØR DU HAR SNAKKET MED OSS PÅ TELEFON

Til en hver tid i øvrig oppdatert informasjon til befolkningen finner du på fhi.no

Åpner kl. 09.00 siste tirsdag i måneden.

31. januar 2020

Siste tirsdag hver måned har vi personalmøte og legesenteret åpnet for tjenester kl. 09.00 denne dagen Likeså er telefon betjent fra kl. 09.00 samme morgen.

Ved behov for tolk kan ikke onlinebooking benyttes

21. juni 2019

Dersom du har behov for tolk kan IKKE onlinebooking benyttes. Du må ringe til legesenteret og snakke med en av våre helsesekretærer dersom tolk er nødvendig, slik at legetime og bestilling av tolk kan koordineres.

Videokonsultasjon hos din fastlege

11. april 2019

Fra våren 2019 prøver vi ut videokonsultasjoner. 

Videokonsultasjon egner seg for enkle problemstillinger som ikke krever fysisk undersøkelse av deg. Noen ganger vil det være nødvendig med en oppfølgningstime hos legen på legesenteret. Ved spørsmål om sykemelding må ordinær legetime bestilles.

Videokonsultasjon utløser vanlig konsultasjonstakst som betales via tilsendt giro i etterkant av konsultasjonen.

Tilbudet om videokonsultasjon vil variere for legene.

Se https://mathesongardenlegesenter.confrere.com for mer informasjon og bestilling.

Vedr. reseptfornyelser

29. mars 2019

Ved forespørsel fornyelse av resept på faste medisiner, som din lege er kjent med at du tar, kan resepter fornyes ved å sende en sms med forespørsel om e-resept til oss.

Resepter vil fornyes innen to virkedager etter forespørsel.

Ved spørsmål om A- og B- preparater må du på legetime for å få vurdert fornyelse av resept, med mindre annet er direkte og spesifikt avtalt med din fastlege.

Dersom du lurer på om resepten er sendt fra lege anbefaler vi at du logger inn på mineresepter.no og sjekker der. Vi har ikke kapasitet til å besvare telefoner og sms vedr. dette.

Vedr. timer hos Dr. Aas og Dr. Størseth

15. februar 2019

Dr. Aas og Dr. Størseth har bi-stilling som lektorer ved NTNU og underviser medisinstudenter.

Dr. Aas har som hovedregel undervisning hver tirsdag og onsdag etter kl. 12.

Dr. Størseth har som hovedregel undervisning hver onsdag og torsdag etter kl. 12

 

 

Blodprøver på fredager før kl 11.00

15. februar 2019

Vi sender blodprøver herfra til ekstern lab. for analyse før kl.11 på fredager. Blodprøver må derfor tas før den tid hver fredag. Trekk kølapp for blodprøve.

Informasjon om sms bestilling via Helserespons

28. mai 2018

Vi tilbyr våre pasienter å bestille på sms via en tjeneste som leveres av firmaet Helserespons. 

Sms tjenesten muliggjør systemet "time samme dag", slik at du som hovedregel kan få rask time hos oss allerede neste dag.

Ønsker du heller å bestille time per telefon, kan du gjøre det på vanlig vis, eller du kan møte på legesenteret for å avtale legetime hos en av våre sekretærer. Noen av legene har også frigitt noen timer hver dag for online booking, som du kan gjennomføre selv på nett.

Ved bestilling av legetime på nett/sms

29. august 2017

Ved bestilling av legetime på nett/sms ber vi om at du skriver noen få stikkord om hvilken problemstilling du ønsker samtale om og vurdering av hos legen. Det vil bidra til å kunne gi deg best mulig hjelp innen rammene for en legekonsultasjon på 15 minutter.  En problemstilling per konsultasjon.

Gynekologisk undersøkelse og spørsmål om kirurgi, slik som fjerning av føflekker og fjerning av p-stav kan IKKE bestilles på nett pga. reservasjon av hensiksmessig rom. Du må da sende sms bestilling eller ringe til en av våre helsesekretærer for å avtale time.

Gravid? Første svangerskapskontroll

28. mai 2015

Første svangerskapskontroll kan bestilles til din fastlege når du er beregnet gravid i uke 12-13. Blodpøver for blodtype og antistoffkontroll kan ikke tas før tidligst uke 12.

Ved særlige bekymringer eller spørsmål omkring svangerskap i øvrig, er du velkommen på legetime før uke 12.

Fastsatte svangerskapskontroller ihht. retningslinjer for svangerskapsomsorgen er uke 12, 18 (ultralyd), 24, 28, 32, 36, 38, 40 og 41.

Stengt for lunsj

26. februar 2015

Legesenteret har lunsj mellom klokken 11.30-12.15. Laboratoriet og ekspedisjonen er i dette tidsrummet stengt.

Åpningstider telefon

26. februar 2015

Telefonen er åpen for kontakt med oss

kl. 08.15-11.30

kl. 12.30-14.30

Du kan hele døgnet bestille time og sende forespørsel om fornyelse av resept på faste medisiner (ikke A- eller B preparater) pr.sms.

Laboratoriet/legekonsultasjoner åpner/starter kl. 09.00 hver siste tirsdag i måneden

26. februar 2015

Møte på legesenteret kl. 08.00-09.00 hver siste tirsdag i måneden:

Siste tirsdag i måneden åpner dørene ved legesenteret kl.08 som normalt og vi er tilgjengelige på telefon/sms som normalt.

Laboratoriet åpner klokken 09.00, istedenfor klokken 08.15 og første legekonsultasjon er klokken 09.00, istedenfor klokken 08.30.

Tid til rådighet ved legekonsultasjon

18. mars 2014

Tid til rådighet ved legekonsultasjon er 15 minutter. Det anbefales å ta opp EN problemstilling per konsultasjon. Ved mer enn en problemstilling, som krever tid ut over de avsatte 15 minutter, må ny time bestilles. Vi vil tilstrebe at du får legetime samme dag som du ringer oss, dersom du ønsker det. 

 

 

Laboratoriet/blodprøvetakning

30. januar 2014

Vårt laboratorie har åpent mandag - torsdag: 

kl. 08.15 - 11.15

kl. 12.30 - 14.30

Fredag:

kl. 08.15 - 11.00 for prøver som skal sendes til St Olav eller annet eksternt laboratorie for analyse.

Mellom kl. 12.15 - 14.30, på fredager, tas kun prøver som kan analyseres lokalt hos oss, f.eks. CRP, urinstix, blodprosent og blodsukker.

Husk å trekke kølapp for blodprøvetaking.

Bussforbindelser til oss

30. januar 2014

Busser som stopper i Olav Tryggvasonsgate:

Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 36, 46, 54 og 55.

Urinprøver

30. januar 2014

Urinprøver skal leveres på sterile glass som fås kjøpt hos oss eller på apoteket. Husk å markere prøven med navn og fødselsdato.

Ved spørsmål om mulig urinveisinfeksjon og ved svangerskapskontroller skal urinprøven være morgenurin og midtstråle.

Ved spørsmål om klamydiainfeksjon skal urinprøven være fra første urinstråle.