Vi sender blodprøver herfra til ekstern lab. for analyse før kl.11 på fredager. Blodprøver må derfor tas før den tid hver fredag. Trekk kølapp for blodprøve.