Fra våren 2019 prøver vi ut videokonsultasjoner. 

Videokonsultasjon egner seg for enkle problemstillinger som ikke krever fysisk undersøkelse av deg. Noen ganger vil det være nødvendig med en oppfølgningstime hos legen på legesenteret. Ved spørsmål om sykemelding må ordinær legetime bestilles.

Videokonsultasjon utløser vanlig konsultasjonstakst som betales via tilsendt giro i etterkant av konsultasjonen.

Tilbudet om videokonsultasjon vil variere for legene.

Se https://mathesongardenlegesenter.confrere.com for mer informasjon og bestilling.