Dersom du har behov for tolk kan IKKE onlinebooking benyttes. Du må ringe til legesenteret og snakke med en av våre helsesekretærer dersom tolk er nødvendig, slik at legetime og bestilling av tolk kan koordineres.