Vi har den 16/10-19 mottatt årets influensavaksiner.

Vi setter vaksiner på våre pasienter, i risikogrupper, inntil lageret er tomt.

Er du i risikogruppe og skal ha vaksine, kan du henvende deg i åpningstiden uten legetime, når vaksinene har ankommet. Trekk kølapp.

Er du i tvil om du bør ha influensavaksine? Bestill legetime til din fastlege for en vurdering.

Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene: 

Alle fra fylte 65 år

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

Barn og voksne med: diabetes mellitus, type 1 og 2, kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte- og karsykdom, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt infeksjonsforsvar, svært alvorlig fedme (BMI over 40), annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege.