Vi har mange gamle og kronisk syke som besøker legesenteret daglig. Dette er pasienter som er i faresone for å bli alvorlig syke av Coronavirus. Derfor har vi inntil videre innført følgende regler:

1. Ingen med forkjølelsessymptomer (feber, sår hals, hoste eller tungpust) skal møte på legesenteret før de har snakket med lege på telefon eller video. Dette gjelder også dersom du kommer for en annen problemstilling enn forkjølelse.

2. Ingen med med mistenkt Coronasmitte hos seg selv eller i omgivelsene sine skal komme til legesenteret.

3. Ingen som har vært i områder med vedvarende smitte, som definert av Forkehelseinstituttet (se fhi.no), skal møte på legesenteret.

Hvis du er i tvil - RING FØRST!

Vi ber innstendig om at reglene i solidaritet med utsatte grupper overholdes!

Bringer du Corona smitte på legesenteret vil helsepersonell og hele legesenteret risikere å settes i karantene. Da kan vi ikke hjelpe dere, pasientene våre, når dere trenger det!