Ved mathesongården har vi i hht. myndigehtenes krav på kort tid lagt om driften ved senteret. Vi utfører nå i all hovedsak videokonsultasjoner, men dersom det er behov for fysisk fremmøte og undersøkelse hos oss får du, etter en legevurdering på video, selvfølgelig det.

Alle som ønsker vurdering av lege skal først ha en videokonsultasjon for å drøfte problemtilling og se hva vi kan løse uten fysisk oppmøte ved legesenteret.

Din fastlege som kjenner deg og din sykehistorie har de beste muligheter til å hjelpe deg via vidokonsultasjon eller evt. via telefon.

Mange kan blir syke med  alminnelige sesongbetingede infeksjoner eller få sykdom/plager som ikke er relatert til Corona epidemien. Vi har med omlagt drift økt kapasiteten slik at du skal få den hjelpen du trenger, uansett årsak/problemstilling, også i denne annerledes tiden vi står i. 

Det er viktig du tar kontakt med oss, dersom du har behov for det, uansett problemstilling/årsak.