Influensavaksinen for høst 2020 forventes levert  her medio oktober 2020. Vi starter da fortløpende med vaksinering av risikogrupper.  Oppdatert informasjon blir lagt ut her på hjemmesiden når vi vet mer.

Det vil i år, grunnet Covid-19 pandemien, bli nødvendig å avtale tidspunkt for vaksinering, slik at vi får fordelt vaksinene hensiktsmessig, at vi unngår for mange personer på legesenteret samtidig, og kan gjøre nødvendig smitteoppsporing ved evt. behov.

Nærmere informasjon om organiseringen vedr. vaksinering kommer.