Det er spå nyåret 2021 oppbluss av Covid-19 smitte i Norge og også i Trondheim. Kommunen har in bruk av munført påbud om munnbind i offentlig rom for å bremse smittespredning. 

I tråd med nasjonal veiledning og kommunalt påbud ber vi alle våre pasienter om å benytte munnbind ved besøk på legesenteret, holde en meters avstand til andre og bruke håndsprit regelmessig og alltid etter kontakt med overflater. 

Dersom du har luftveissymptomer og/eller feber skal du IKKE komme inn på legesenteret, men ta kontakt for videokonsultasjon med din lege først!

Du får ved symptomer/uavklart coronasituasjon og behov for legevurdering, tilbud om snarlig videokonsultasjon med lege, som vil vurdere behovet for videre tiltak.

Altså har du feber og luftveissymptomer skal du alltid vurderes av lege på videokonsultasjon først, ifht. behov for undersøkelse under smittevernstiltak på luftveisklinikken eller andre tiltak.

Alle behov for fremmøte på legesenteret må avtales med helsesekretær. Du må avtale tidspunkt for fremmøte. Det gjelder levering av prøver, prøvetakning på laboratoriet, sårskift, fjerning av sting, spørmål osv. Vi må til enhver tid vite hvem som er på legesenteret dersom det skulle bli behov for smitteoppsporing.