Vi har etter et VG oppslag den 23/11 fått mange henvendelser om å sette seg på venteliste for covid-19 vaksine.

Vi har registrert at Bukholm, Nakstad og Høie mfl. i media har oppfordret befolkningen til å registrere seg for en coronavaksine hos fastlegen.

Vi har ingen vaksine tilgjengelig, og vi vet ikke når en vaksine kan være klar, og videre vet vi ikke hvem som skal ha ansvaret for vaksineringen. Det er følgelig ingen liste å sette seg opp på enda.

Det er kommunalt ansvar å sørge for vaksinering av kommunens befolkning.

Hvor, når og organisert på hvilken måte covid-19 vaksinering skal foregå er fra kommunens side ikke avklart enda.