Etter en helhetlig vurdering er det besluttet at ingen av legene ved Mathesongården legesenter kommer  til å tilby individuell vurdering mhp. Covid-19- Janssen vaksine, hht. anbefalinger fra FHI og Legeforeningen.

Vi anbefaler å følge det offentlige vaksinasjonsprogram for SARS- Covid-19 og at du tar i mot din vaksine når din tur har kommet.