Velkommen til Mathesongården legesenter

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Informasjon

BLODPRØVER 29.09.23: Pga oppdatering av database hos vårt laboratorium Fürst er det dessverre ikke mulig ta blodprøver fredag 29.09.23. Det er normal drift igjen ved Fürst Mandag 021023 og blodprøver på drop in kan igjen foretas som normalt.

INFLUENSA & COVID VAKSINERING:

For pasienter i risikogruppen starter vi årets vaksinering Torsdag 19.10.23. Vaksinering vil foregå Torsdag 191023, 261023, 021123 og 091123.

Time til vaksinering får du ved å kontakte legesenteret enten via helsenorge.no på melding eller telefon. Nytt for denne høsten er at vi også tilbyr covid vaksine samtidig med influensavaksine. Dette gjelder også kun for pasienter i risikogrupper.

Risikogruppe er: pasienter over 65 år, pasienter med KOLS, svangerskap, astma, diabetes, overvekt, hjerte/kar sykdom. mm. Er du usikker på om du er i risikogruppen kan du ta kontakt med resepsjonen.

NY FASTLEGE: fra 01.09.23: For de av våre pasienter som tidligere har hatt Dr Olav Aas som fastlege har det nå fra 010923 blitt ny hjemmels innehaver og ny fastlege er nå på plass. Dr Adam Thunvold Cohen har vikariert i stillingen siden august-22 år og tar nå over denne pasientlisten på fast basis. Alle pasienter som nå har fått ny fastlege skal ha fått melding fra HELFO om dette.

NY BETALINGSLØSNING: Fra 01.08.23 endrer vi betalingsløsning og får da ny faktura leverandør. Du vil fra nå av motta sms fra Convene etter ditt legebesøk. Denne sms kommer påfølgende virkedag, ikke samme dag som legetime slik som tidligere. Du kan betale som før både med vipps, nettbank eller giro tilsendt i post på folkeregistrert adresse.

Vi ber om at du fortrinnsvis bruker helsenorge.no for å komme i kontakt med oss . Dette for å unngå at det blir lang ventetid på telefonen for de samtalene som er mer akutt.

Om legesenteret

Mathesongården legesenter ligger i ærverdige flotte lokaler midt i sentrum av Trondheim. Det er 7 fastleger ved senteret.

Våre fastleger er: Morten Busch, Tine Molden, John Slettum, Mona Størseth, Torunn Telneset, Eli Valør og Adam Choen

Vi benytter helsenorge.no og anbefaler deg til en hver tid å bruke denne siden til bestilling av time, fornyelse av resept og annen kontakt med legekontoret. Vi kan også nås på telefon ved andre henvendelser.

Info om timebooking via helsenorge.no: De fleste legetimer frigis på helsenorge.no slik at du selv kan booke det tidspunktet for legetime som passer deg best. Noter at det kun er avsatt tid til en hovedproblemstilling per konsultasjon.

Det finnes noen få avsatte timer hver dag hos alle våre fastleger for akutte henvendelser, disse timene slippes på helsenorge.no 21 timer før konsultasjonsstart. Noter at disse timene kun gjelder akutte henvendelser som ikke kan vente på normal legetime.

Ved bestilling av legetime som gjelder kirurgi, gynekologisk undersøkelse, svangerskapskontroll eller du har bruk for legetime med tolk ber vi deg ta kontakt via telefon. Dette for at det skal bli avsatt nok tid og riktig rom for behandlingen. Helsenorge.no kan da ikke benyttes til booking.

Videokonsultasjon:

Dersom du mener din problemstilling egner seg for videokonsultasjon skriver du dette i kommentarfeltet hvor du forklarer problemstillingen for timen. Sørg for å logge deg på i god tid før timen via videotjenesten : confrere.no https://mathesongardenlegesenter.confrere.com/

E-konsultasjoner:

De fleste E-konsultasjoner besvares av legene våre utenom normal åpningstid, dvs etter kl 16:00 . E-konsultasjon har inntil 5-virkedager på behandlingstid. Pris på E-konsultasjon hos spesialist er 332,-, ikke spesialist 280,- Du vil motta SMS med link til betaling når legen har besvart din henvendelse. E-konsultasjon kan også bli besvart av lege på helg eller bevegelige helligdager, takster vil da påløpe som helge-takst og helligdags tillegg. Vanlig fritak fra betaling: under 16 år, frikort og svangerskap.

Resepter:

Det kan være opptil 5 virkedager/behandlingstid på resepter. Du må selv sørge for at du bestiller nye resepter i god tid før det er tomt.

Åpningstider laboratoriet:

Mandag-Fredag 08.30-11.30 og fra 12.30-14.00.

Ved blodprøvetaking, stingfjerning og ulike injeksjoner har vi DROP-IN funksjon. Du trenger da ikke bestille deg time på forhånd. Husk å melde deg i resepsjonen for registrering ved ankomst.

-Ved avtalt legetime trenger du ikke å melde deg i ekspedisjonen.
-Dersom du kommer for sent til avtalt legetime, ber vi deg melde deg i resepsjonen slik at fastlege får beskjed.

Avbestilling legetime/ikke møtt:

Ubenyttet time hos fastlege enten det gjelder fremmøte, telefon, eller videokonsultasjon vil bli belastet med et gebyr for ikke møtt. Avbestilling av time må skje >24 timer før aktuelle time for å unngå gebyr (188,- ikke spesialist. 304,- spesialist i allmennmedisin)

6. års medisinstudenter
Hver høst fra september måned underviser vi 6. års medisinstudenter i allmennmedisinsk praksis. Du kan oppleve å få tilbud om time hos legestudent under veiledning av lege ved bestilling av time hos oss.

Helsenorge

Vi bruker helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).