Ansatte

Torunn Telneset

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Torunn er veileder for 6. års medisinstudenter ved NTNU. Hun har arbeidet som rådgivende skolelege i mange år. Torunn jobber ved legesenteret mandag- torsdag. Ikke fredager.

John Slettum

Lege

Spesialist i allmennmedisin

John jobber tirsdag-fredag. Ikke mandager. Er veileder for 6. års medisinstudenter ved NTNU.

Mona Størseth

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Mona er universitetslektor ved NTNU og har undervisning av legestudenter hver tirsdag og onsdag etter kl 12. Hun jobber som legevaktslege ved Trondheim kommunale legevakt.

Eli Valør

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Eli veileder 6. års legestudenter. Hun er tilstede ved legesenteret alle dager unntatt torsdager.

Kirsti Torevik Paasche

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Kirsti jobber som lege ved Trondheim Fengsel hver torsdag og jobber ved Trondheim Kommunes Legevakt.

 

Olav Aas

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Klubblege for Ranheim Fotball

Olav er universitetslektor ved NTNU og har undervisning hver tirsdag og onsdag etter kl 12. Han jobber ved Trondheim kommunale legevakt.

Morten Busch

Lege

Offentlig godkjent allmennlege

Morten jobber fredager som fengselslege ved Trondheim Fengsel. Han er tilstede ved legesenteret mandag-torsdag.

Morten veileder 6. års legestudenter. Morten er under spesialisering til spesialist i allmennmedisin.

Lise Dahl

Autorisert helsesekretær

Pia Renate Dahl

Helsesekretær

Anette Drønen

Helsesekretær