Velkommen til Mathesongården legesenter

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Informasjon

Legesenteret har fra 010623 fått ny e-mail adresse. Om du er helse-aktør eller annen behandler som har behov for kontakt med senteret via mail og ikke har vår nye adresse, kan du ringe oss for opplysninger.

Vi ber om at du fortrinnsvis bruker helsenorge.no for å komme i kontakt med oss . Dette for å unngå at det blir lang ventetid på telefonen for de samtalene som er mer akutt

Dersom du har luftveissymptomer, ber vi deg om å ta en hurtigtest covid 19 hjemme før oppmøte ved legesenteret. Denne ønsker vi du tar samme dag som du har legetime, ikke dagen/er før.

Har du luftveissymptomer ber vi om at du møter med munnbind

Om legesenteret

Mathesongården legesenter ligger i ærverdige flotte lokaler midt i sentrum av Trondheim. Det er 7 fastleger ved senteret.

Våre fastleger er: Morten Busch, Tine Molden, John Slettum, Mona Størseth, Torunn Telneset, Eli Valør og Olav Aas (vikar Adam Choen høsten-22 og våren -23)

Vi benytter helsenorge.no og anbefaler deg til en hver tid å bruke denne siden til bestilling av time, fornyelse av resept og annen kontakt med legekontoret. Vi kan også nås på telefon ved andre henvendelser.

Info om timebooking via helsenorge.no:

De fleste legetimer frigis på helsenorge.no slik at du selv kan booke det tidspunktet for legetime som passer deg best. Noter at det kun er avsatt tid til en hovedproblemstilling per konsultasjon.

Det finnes noen få avsatte timer hver dag hos alle våre fastleger for akutte henvendelser, disse timene slippes på helsenorge.no 21 timer før konsultasjonsstart. Noter at disse timene kun gjelder akutte henvendelser som ikke kan vente på normal legetime.

Ved bestilling av legetime som gjelder kirurgi, gynekologisk undersøkelse, svangerskapskontroll eller du har bruk for legetime med tolk ber vi deg ta kontakt via telefon. Dette for at det skal bli avsatt nok tid og riktig rom for behandlingen. Helsenorge.no kan da ikke benyttes til booking.

Videokonsultasjon:

Dersom du mener din problemstilling egner seg for videokonsultasjon skriver du dette i kommentarfeltet hvor du forklarer problemstillingen for timen. Sørg for å logge deg på i god tid før timen via videotjenesten : confrere.no https://mathesongardenlegesenter.confrere.com/

E-konsultasjoner:

De fleste E-konsultasjoner besvares av legene våre utenom normal åpningstid, dvs etter kl 16:00 . En E-konsultasjon har inntil 5-dagers behandlingstid/virkedager. Pris på E-konsultasjon hos spesialist er 332,-, ikke spesialist 280,- Du vil motta SMS med link til betaling når legen har besvart din henvendelse. E-konsultasjon kan også bli besvart av lege på helg eller bevegelige helligdager, takster vil da påløpe som helgetakst og hellidagstilleg. Vanlig fritak fra betaling: under 16 år, frikort og svangerskap.

Resepter:

Det kan være opptil 5 virkedager/behandlingstid på resepter. Du må selv sørge for at du bestiller nye resepter i god tid før det er tomt.

Åpningstider laboratoriet:

Mandag-Fredag 08.30-11.30 og fra 12.30-14.00.

Ved blodprøvetaking, stingfjerning og ulike injeksjoner har vi DROP-IN funksjon. Du trenger da ikke bestille deg time på forhånd. Husk å melde deg i resepsjonen for registrering ved ankomst.

-Ved avtalt legetime trenger du ikke å melde deg i ekspedisjonen.
-Dersom du kommer for sent til avtalt legetime, ber vi deg melde deg i resepsjonen slik at fastlege får beskjed.

Avbestilling legetime/ikke møtt:

Ubenyttet time hos fastlege enten det gjelder fremmøte, telefon, eller videokonsultasjon vil bli belastet med et gebyr for ikke møtt. Avbestilling av time må skje >24 timer før aktuelle time for å unngå gebyr (168,- ikke spesialist/273,- spesialist i allmennmedisin)

6. års medisinstudenter
Hver høst fra september måned underviser vi 6. års medisinstudenter i allmennmedisinsk praksis. Du kan oppleve å få tilbud om time hos legestudent under veiledning av lege ved bestilling av time hos oss.

Helsenorge

Vi bruker helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).